Đang tải...
Kết quả
 0 Đã lưu
Giá thuê/tháng3.5 triệu
Giá thuê/tháng3.8 triệu
Giá thuê/tháng4.5 triệu
Giá thuê/tháng2.4 triệu
Giá thuê/tháng2.5 triệu
Giá thuê/tháng5 triệu
Giá thuê/tháng4 triệu
Giá thuê/tháng5.3 triệu
Diện tích: 23m²
Ngày đăng: 16-09-2017
Giá thuê/tháng2.5 triệu
Giá thuê/tháng1.8 triệu
Giá thuê/tháng8 triệu
Giá thuê/tháng3.7 triệu
Giá thuê/tháng6.5 triệu
Giá thuê/tháng5 triệu
Giá thuê/tháng5 triệu
Giá thuê/tháng3.35 triệu
Giá thuê/tháng5.2 triệu
Giá thuê/tháng4.3 triệu
Giá thuê/tháng6.5 triệu
  1. Dùng thanh công cụ này để lọc các kết quả hiển thị