Đang tải...
Kết quả
 0 Đã lưu
Giá thuê/tháng5 triệu
Giá thuê/tháng2.8 triệu
Giá thuê/tháng3 triệu
Giá thuê/tháng1.2 triệu
Giá thuê/tháng5.5 triệu
Giá thuê/tháng5 triệu
Giá thuê/tháng2.8 triệu
Giá thuê/tháng3.5 triệu
Giá thuê/tháng2.8 triệu
Diện tích: 17m²
Ngày đăng: 22-09-2017
Giá thuê/tháng3.9 triệu
Giá thuê/tháng5.5 triệu
Giá thuê/tháng4.5 triệu
Giá thuê/tháng2.5 triệu
Giá thuê/tháng5.2 triệu
Giá thuê/tháng4.3 triệu
  1. Dùng thanh công cụ này để lọc các kết quả hiển thị