Đang tải...
Kết quả
 0 Đã lưu
Giá thuê/tháng6.9 triệu
Giá thuê/tháng5.5 triệu
Giá thuê/tháng6.5 triệu
Giá thuê/tháng4 triệu
Giá thuê/tháng3.4 triệu
Giá thuê/tháng5.5 triệu
Giá thuê/tháng4 triệu
Giá thuê/tháng3 triệu
Giá thuê/tháng2 triệu
Giá thuê/tháng2 triệu
Giá thuê/tháng6 triệu
Giá thuê/tháng5.3 triệu
Diện tích: 30m²
Ngày đăng: 27-09-2017
Giá thuê/tháng3.2 triệu
Diện tích: 25m²
Ngày đăng: 27-09-2017
Giá thuê/tháng3 triệu
Giá thuê/tháng4.7 triệu
  1. Dùng thanh công cụ này để lọc các kết quả hiển thị