Đang tải...
Kết quả
 0 Đã lưu
Giá thuê/tháng7.5 triệu
Giá thuê/tháng3.7 triệu
Giá thuê/tháng5 triệu
Giá thuê/tháng2.2 triệu
Giá thuê/tháng2.5 triệu
Giá thuê/tháng2.5 triệu
Giá thuê/tháng6.5 triệu
Giá thuê/tháng5.5 triệu
Giá thuê/tháng4.5 triệu
Giá thuê/tháng3.4 triệu
Giá thuê/tháng4 triệu
Giá thuê/tháng2.8 triệu
Diện tích: 20m²
Ngày đăng: 27-09-2017
Giá thuê/tháng3.5 triệu
Giá thuê/tháng5.5 triệu
Giá thuê/tháng4.5 triệu
  1. Dùng thanh công cụ này để lọc các kết quả hiển thị