Đang tải...
Kết quả
 0 Đã lưu
Giá thuê/tháng20 triệu
Giá thuê/tháng50 triệu
1036m²
5
5
Ngày đăng: 30-05-2017
Giá thuê/tháng100 triệu
Giá thuê/tháng90 triệu
Giá thuê/tháng38 triệu
Giá thuê/tháng48 triệu
Giá thuê/tháng48 triệu
Giá thuê/tháng90 triệu
  1. Dùng thanh công cụ này để lọc các kết quả hiển thị