Đang tải...
Kết quả
 0 Đã lưu
Giá thuê/tháng180 triệu
320m²
2
2
Ngày đăng: 19-07-2017
Giá thuê/tháng160 triệu
Giá thuê/tháng200 triệu
Giá thuê/tháng250 triệu
450m²
3
3
Ngày đăng: 16-06-2017
Giá thuê/tháng280 triệu
  1. Dùng thanh công cụ này để lọc các kết quả hiển thị