Đang tải...
Kết quả
 0 Đã lưu
Giá thuê/tháng7.5 triệu
Giá thuê/tháng90 triệu
450m²
3
3
Ngày đăng: 22-08-2017
Giá thuê/tháng105 triệu
Giá thuê/tháng155 triệu
Giá thuê/tháng100 triệu
Giá thuê/tháng48 triệu
Giá thuê/tháng130 triệu
Giá thuê/tháng48 triệu
480m²
2
2
Ngày đăng: 08-08-2017
Giá thuê/tháng140 triệu
1250m²
2
2
Ngày đăng: 04-08-2017
Giá thuê/tháng130 triệu
400m²
2
2
Ngày đăng: 01-08-2017
Giá thuê/tháng140 triệu
  1. Dùng thanh công cụ này để lọc các kết quả hiển thị